ارتباط با ما

  • آدرس :استان هرمزگان - جزیره کیش - میدان امیر کبیر - دانشگاه صنعتی شریف
  • کد پستی : 794177665
  • موبایل :09347689182
  • تلفن : 07644422299 داخلی 304
  • ایمیل : info@vm.kish.ac.ir