اخبار

آغاز ثبت نام دوره آمادگی جهت شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

/getting-started
شرکت کنندگان در این دوره فشرده، نکات لازم  به جهت تسلط به مطالب و توانایی پاسخ به سوالات آزمون را فرا خواهند گرفت که میتواند در سطوح مختلفی از خدمات حرفهای ایشان نیز مفید باشد.